תמיכה רגולטורית

  • קבלת אישורים ליבוא תרופות עבור מחקרים קליניים
  • קבלת אישורים ליבוא/יצוא של חומרים ביולוגיים שנתקבלו במהלך ביצוע מחקרים קליניים
  • קבלת אישורים ליבוא תרופות, חומרים פרמצבטיים למטרות רישום, בקרת איכות, בדיקת מדגם.
  • קבלת אישורים לביצוע מחקרים שלאחר רישום ומחקרים קליניים בינלאומיים רב מרכזיים