אחסון

  • טרמינל תפעולי בשטח כולל של 300 מ"ר.
  • לו"ז פעילות 24/7
  • אחסון בטמפרטורות חדר, אחסון סחורות קרות וקפואות
  • לוגיסטיקת המחסן בהתאם לתוכנית אינדיבידואלית של שמירת סחורות
  • הכנת סחורות לשליחתן למרכזי מחקר
  • אישור מסירת המטען
  • אריזה מחדש של סחורות לפי בקשתו של לקוח
  • סימון מחדש של סחורות לפי הצורך
  • אחסון סחורות שחזרו/אישור מסירה
  • השמדה ע"י חברה מורשת