מסמכים

חוק פדרלי "על שימוש והפצה של תרופות" N 61-ФЗ

חוק פדרלי "על שימוש והפצה של תרופות" N 61-ФЗ

הוראה ממשלתית מ- 29 לספטמבר 2010 771N "על יבוא של תרופות לשימוש רפואי לשטחה של הפדרציה הרוסית"

הוראה ממשלתית מ- 29 לספטמבר 2010 771N "על יבוא של תרופות לשימוש רפואי לשטחה של הפדרציה הרוסית"

הוראה ממשלתית מ- 3 לספטמבר 2010 673N בעניין אישור כללים ליבוא/יצוא של חומרים ביולוגיים שהתקבלו במהלך ביצוע מחקרים קליניים.

הוראה ממשלתית מ- 3 לספטמבר 2010 673N בעניין אישור כללים ליבוא/יצוא של חומרים ביולוגיים שהתקבלו במהלך ביצוע מחקרים קליניים.

תקנון מכס של איחוד המכס.

תקנון מכס של איחוד המכס.

תקן ממשלתי Р 52249-2009 "כללי יצור ובקרת איכות של תרופות"

תקן ממשלתי Р 52249-2009 "כללי יצור ובקרת איכות של תרופות"

תקן ממשלתי Р 52379-2005 "פרקטיקה קלינית נאותה"

תקן ממשלתי Р 52379-2005 "פרקטיקה קלינית נאותה"

כללי הובלות בינלאומיות IATA

כללי הובלות בינלאומיות IATA